แร่ธาตุต่างๆ ใช้กับ ทรัพยากร

แร่ทองคำ อย่างเดียว
โดย ดาว = ทองในหิน
     เขียว = ทองในตะกอน

ทอง (เชียงราย)

ทอง (กลางตอนเหนือ)

ทอง (อีสาน)

ทอง (กลางเพชรบูรณ์)

ทอง (ตะวันออก)

Advertisements